Գնացուցակ

# Name Price
1 Գլխի համակարգչային հետազոտություններ
1.1 Գլխուղեղի ՀՏ 30 000,00 ֏
1.2 Քթի հարակից խոռոչների ՀՏ 18 000,00 ֏
1.3 Դիմային գանգի ոսկրերի ՀՏ 30 000,00 ֏
1.4 Գանգի հիմի ՀՏ 30 000,00 ֏
1.5 Քունքային հատվածի ՀՏ 30 000,00 ֏
1.6 Ակնակապիճների ՀՏ 30 000,00 ֏
1.7 Կոկորդի ՀՏ 30 000,00 ֏
2 Կրծքավանդակի, որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային հետազոտություններ
2.1 Կրծքավանդակի ՀՏ 30 000,00 ֏
2.2 Որովայնի խոռոչի ՀՏ 30 000,00 ֏
2.3 Փոքր կոնքի ՀՏ 30 000,00 ֏
2.4 Երիկամների և միզածորանների ՀՏ 30 000,00 ֏
3 Ողնաշարի համակարգչային հետազոտություններ
3.1 Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ՀՏ 30 000,00 ֏
3.2 Ողնաշարի կրծքային հատվածի ՀՏ 30 000,00 ֏
3.3 Ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատվածի ՀՏ 30 000,00 ֏
3.4 Պոչուկի ՀՏ 18 000,00 ֏
4 Ոսկրերի և հոդերի համակարգչային հետազոտություններ
4.1 Նախաբազկի ոսկրերի ՀՏ 30 000,00 ֏
4.2 Բազկոսկրի ՀՏ 30 000,00 ֏
4.3 Ազդրոսկրի ՀՏ 30 000,00 ֏
4.4 Սրունքի ոսկրերի ՀՏ 30 000,00 ֏
4.5 Կոնքի ոսկրերի ՀՏ 30 000,00 ֏
4.6 Ուսային հոդի ՀՏ 30 000,00 ֏
4.7 Արմնկային հոդի ՀՏ 30 000,00 ֏
4.8 Արմնկային զույգ հոդերի ՀՏ 48 000,00 ֏
4.9 Ճաճանչդաստակային հոդի ՀՏ 30 000,00 ֏
4.10 Կոնքազդրային հոդի ՀՏ 30 000,00 ֏
4.11 Կոնքազդրային զույգ հոդերի ՀՏ 48 000,00 ֏
4.12 Ծնկան հոդի ՀՏ 30 000,00 ֏
4.13 Ծնկան զույգ հոդերի ՀՏ 48 000,00 ֏
4.14 Սրունքթաթային հոդի ՀՏ 30 000,00 ֏
5 Փափուկ հյուսվածքների համակարգչային հետազոտություններ
5.1 Պարանոցի փափուկ հյուսվածքների ՀՏ 30 000,00 ֏
5.2 Փափուկ հյուսվածքների ՀՏ (մեկ շրջան) 30 000,00 ֏
6 Անոթների համակարգչային հետազոտություններ կոնտրաստային ուժեղացմամբ (գնի վրա ավելանում է դինամիկ կոնտրաստավորման արժեքը)
6.1 Աորտայի կրծքային հատվածի և նրա ճյուղերի ՀՏ անգիոգրաֆիա 35 000,00 ֏
6.2 Աորտայի որովայնային հատվածի և նրա ճյուղերի ՀՏ անգիոգրաֆիա 35 000,00 ֏
6.3 Աորտայի կրծքային և որովայնային հատվածի և նրանց ճյուղերի ՀՏ անգիոգրաֆիա 55 000,00 ֏
6.4 Թոքային երակների և ձախ նախասրտի ՀՏ անգիոգրաֆիա 35 000,00 ֏
6.5 Գլխուղեղի զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա 35 000,00 ֏
6.6 Պարանոցի զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա 35 000,00 ֏
6.7 Գլխուղեղի և պարանոցի զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա 55 000,00 ֏
6.8 Վերին վերջույթների զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա (1 ձեռք) 35 000,00 ֏
6.9 Ստորին վերջույթների զարկերակների ՀՏ անգիոգրաֆիա (2 ոտք) 55 000,00 ֏
7 Վիրտուալ համակարգչային հետազոտություններ
7.1 Վիրտուալ կոլոնոսկոպիա (հաստ աղիքի վիճակի գնահատում) 40 000,00 ֏
7.2 Վիրտուալ կոլոնոսկոպիա որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի օրգանների վիճակի գնահատմամբ 70 000,00 ֏
8 Կոնտրաստային ուժեղացում
8.1 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 50 մլ կոնտրաստ նյութով 30 000,00 ֏
8.2 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 75 մլ կոնտրաստ նյութով 35 000,00 ֏
8.3 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 100 մլ կոնտրաստ նյութով 45 000,00 ֏
8.4 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 150 մլ կոնտրաստ նյութով 60 000,00 ֏
9 Լրացուցիչ ծառայություններ
9.1 Հետազոտության արդյունքների կրկնօրինակի տրամադրում 5 000,00 ֏
9.2 Եզրակացության տրամադրում անգլերեն լեզվով 10 000,00 ֏