Գնացուցակ

# Name Price
1 Գլխի համակարգչային հետազոտություններ
1.1 Գլխուղեղի ՀՏ 30000
1.2 Քթի հարակից խոռոչների ՀՏ 18000
1.3 Դիմային գանգի ոսկրերի ՀՏ 30000
1.4 Գանգի հիմի ՀՏ 30000
1.5 Քունքային հատվածի ՀՏ 30000
1.6 Ակնակապիճների ՀՏ 30000
1.7 Կոկորդի ՀՏ 30000
2 Կրծքավանդակի, որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի համակարգչային հետազոտություններ
2.1 Կրծքավանդակի ՀՏ 30000
2.2 Որովայնի խոռոչի ՀՏ 30000
2.3 Փոքր կոնքի ՀՏ 30000
2.4 Երիկամների և միզածորանների ՀՏ 30000
3 Ողնաշարի համակարգչային հետազոտություններ
3.1 Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ՀՏ 30000
3.2 Ողնաշարի կրծքային հատվածի ՀՏ 30000
3.3 Ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատվածի ՀՏ 30000
3.4 Պոչուկի ՀՏ 18000
4 Ոսկրերի և հոդերի համակարգչային հետազոտություններ
4.1 Նախաբազկի ոսկրերի ՀՏ 30000
4.2 Բազկոսկրի ՀՏ 30000
4.3 Ազդրոսկրի ՀՏ 30000
4.4 Սրունքի ոսկրերի ՀՏ 30000
4.5 Կոնքի ոսկրերի ՀՏ 30000
4.6 Ուսային հոդի ՀՏ 30000
4.7 Արմնկային հոդի ՀՏ 30000
4.8 Արմնկային զույգ հոդերի ՀՏ 48000
4.9 Ճաճանչդաստակային հոդի ՀՏ 30000
4.10 Կոնքազդրային հոդի ՀՏ 30000
4.11 Կոնքազդրային զույգ հոդերի ՀՏ 48000
4.12 Ծնկան հոդի ՀՏ 30000
4.13 Ծնկան զույգ հոդերի ՀՏ 48000
4.14 Սրունքթաթային հոդի ՀՏ 30000
5 Փափուկ հյուսվածքների համակարգչային հետազոտություններ
5.1 Պարանոցի փափուկ հյուսվածքների ՀՏ 30000
5.2 Փափուկ հյուսվածքների ՀՏ (մեկ շրջան) 30000
6 Անոթների համակարգչային հետազոտություններ կոնտրաստային ուժեղացմամբ (գնի վրա ավելանում է դինամիկ կոնտրաստավորման արժեքը)
6.1 Աորտայի կրծքային հատվածի և նրա ճյուղերի ՀՏ կոնտրաստային անգիոգրաֆիա 35000
6.2 Աորտայի որովայնային հատվածի և նրա ճյուղերի ՀՏ կոնտրաստային անգիոգրաֆիա 35000
6.3 Աորտայի կրծքային և որովայնային հատվածի և նրանց ճյուղերի կոնտրաստային ՀՏ անգիոգրաֆիա 55000
6.4 Թոքային երակների և ձախ նախասրտի կոնտրաստային ՀՏ անգիոգրաֆիա 35000
6.5 Գլխուղեղի զարկերակների կոնտրաստային ՀՏ անգիոգրաֆիա 35000
6.6 Պարանոցի զարկերակների կոնտրաստային ՀՏ անգիոգրաֆիա 35000
6.7 Գլխուղեղի և պարանոցի զարկերակների կոնտրաստային ՀՏ անգիոգրաֆիա 55000
6.8 Վերին վերջույթների զարկերակների կոնտրաստային ՀՏ անգիոգրաֆիա (1 ձեռք) 35000
6.9 Ստորին վերջույթների զարկերակների կոնտրաստային ՀՏ անգիոգրաֆիա (2 ոտք) 55000
7 Վիրտուալ համակարգչային հետազոտություններ
7.1 Վիրտուալ կոլոնոսկոպիա (հաստ աղիքի վիճակի գնահատում) 40000
7.2 Վիրտուալ կոլոնոսկոպիա որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի օրգանների վիճակի գնահատմամբ 70000
8 Կոնտրաստային ուժեղացում
8.1 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 50 մլ կոնտրաստ նյութով 30000
8.2 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 75 մլ կոնտրաստ նյութով 35000
8.3 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 100 մլ կոնտրաստ նյութով 45000
8.4 Դինամիկ կոնտրաստային ուժեղացում 150 մլ կոնտրաստ նյութով 60000
9 Լրացուցիչ ծառայություններ
9.1 Հետազոտության արդյունքների կրկնօրինակի տրամադրում 5000
9.2 Եզրակացության տրամադրում անգլերեն լեզվով 10000