Պետական պատվեր

Տեղեկացնում ենք, որ 2019թ պետական պատվերով ՀՀ կառավարության 04.03.2004թ. 318-Ն որոշման շրջանակներում մատուցվող հետազոտությունների համար կատարվում են գրանցումներ: