ՄԻԲՍ ԲԿ-ն հաջողությամբ իրականացրեց վերապատրասման դասընթացներ թերապևտների համար