Հետազոտման հատուկ ծրագրեր

Ինչպես տարվա սկզբում տեղեկացրել էինք, մեր կենտրոնը ներ է դնում հետազոտման հատուկ ծրագրեր, որոնք առավել մատչելի կդարձնեն իրար հետ փոխկապակցված որոշ օրգան-համակարգերի հետազոտությունը և դրանց հիվանդությունների ախտորոշումը: Հատուկ ծրագրերի մանրամասները բերված են ստորև: