Ինժեների թափուր հաստիք ՄԻԲՍ բժշկական կենտրոնում

ՄԻԲՍ բժշկական կենտրոնը փնտրում է փորձառու ինժեներ՝ իր ինժեներական թիմը համալրելու նպատակով: Բարձրագույն կրթությունը պարտադիր է,  աշխատանքային փորձը՝ ցանկալի։  

Ինքնակենսագրականները անհրաժեշտ է ուղարկել yerevan@ldc.ru հասցեով մինչև մարտի 15-ը: Հեռախոսով տեղեկատվություն չի տրամադրվում, իսկ հարցազրույցի և թեստային փուլերին հրավիրվելու են միայն ընտրված թեկնածուները:

ՄԻԲՍ բժշկական կենտրոնը հագեցած է Siemens ֆիրմայի համակարգչային տոմոգրաֆով,  1,5 Տեսլա և 3 Տեսլա մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆներով:

Աշխատանքային պարտականություններն են`

  • Ինժեներական թիմի ղեկավարի հսկողությամբ ապահովել էլեկտրոնային, հաշվարկային ՀՏ և ՄՌՏ սարքավորումների անխափան աշխատանքը և ճիշտ տեխնիկական օգտագործումը, ստուգել առանձին սարքերի և հանգույցների տեխնիկական, սարքավորման էլեկտրոնային տարրերի ցուցանիշների և ապահովության հսկողությունը:

  • Անցկացնել թեստային ստուգումներ ՄՌՏ և ՀՏ սարքավորումների վրա, տեխնիկական թերությունները ճիշտ ժամանակին հայտնաբերելու և դրանք վերացնելու համար:

  • Կազմակերպել տեխնիկայի ընթացիկ սպասարկումը, շահագործումը, ապահովել նրա աշխատունակությունը, ռացիոնալ օգտագործումը, կանխարգելիչ և ընթացիկ վերանորոգման անցկացումը:

  • Իրականացնել ՄՌՏ և ՀՏ սարքավորումների վերանորոգման և փորձարկման աշխատանքներ, հսկել այլ աշխատակիցների կողմից շահագործման ցուցումներին և տեխնիկական խնամքին հետևելու ընթացքին:

  • Սերվերի և աշխատանքային կայանների վրա տեղադրել ցանցի ծրագրային ապահովումը, կարգավորել սերվերի ծրագրային համակարգը, պահել այն աշխատանքային վիճակում։

  • Իրականացնել ինտեգրված ծրագրային ապահովում ֆայլ-սերվերների, տվյալների բազաների կառավարման սերվերների և աշխատանքային կայանների վրա:

  • Ըստ անհրաժեշտության սովորեցնել օգտվողներին աշխատել ցանցի հետ, վարել արխիվներ, պատասխանել օգտվողների՝ ցանցի հետ կապված հարցերին, հսկել ցանցային ռեսուրսների օգտագործումը:

  • Հայտնաբերել օգտվողների և ցանցի ծրագրային ապահովման սխալները և վերականգնել համակարգի աշխատունակությունը:

  • Ապահովել ցանցի անվտանգությունը (պաշտպանություն տեղեկատվության չթույլատրված մուտքից, համակարգային ֆայլերի և տվյալների դիտումից և փոփոխումից, համակարգչային վիրուսներից և այլն):