Համակցված տեսաարտածումը ուռուցքաբանության մեջ, Վիեննա, Ավստրիա