Наши врачи

Киракосян Калина Гагиковна

  Опыт работы
  С 2016г. Врач КТ-диагностики, МИБС — Ереван. 2013-2016гг. Врач КТ-диагностики, МЦ «Наири».
  Образование
  2000-2006гг. Факультет общей медицины, специализация лечебное дело, ЕГМУ им. М. Гераци. Ереван, РА. 2011-2013гг. Клиническая ординатура по специальности «Общая радиология», Национальный Институт Здравоохранения.
  Повышение квалификации
  2014г. «Контроль опухолей КТ методом», Ереван, Армения. 2016г. Компьютерная томография, МИБС, Санкт-Петербург, РФ. 2016г. «Дни эпилепсии в Армении» армяно-французкая конференция, Ереван, РА.

Մկրտչյան Սահանուշ Հայկի

  Աշխատանքային փորձ

  2022թ. նոյեմբերից - ՄՌՏ և ՀՏ ախտորոշման բժիշկ,  «ՄԻԲՍ» բժշկական կենտրոն

  2014-2022թթ․ -  Ռենտգեն և ՀՏ ախտորոշման բժիշկ, ԿԿԶՀ

  2006-2008թթ․ - Դասախոս, Վ․ Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան

  Կրթություն

  2009-2014թթ․- Կլինիկական օրդինատուրա, «Ընդհանուր Ճառագայթաբանություն», Գերմանիա

  1999-2006թթ. - Ռազմաբժշկական ֆակուլտետ, ԵՊԲՀ

  Որակավորման բարձրացում

  2018թ․ - Թոքերի հիվանդությունների ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները։ Միջողային սկավառակների ճողվածքներ, դասակարգում:

  2017թ․ - ՄՌՏ և ՀՏ ախտորոշում, Տրուտնովի հիվանդանոց, Չեխիա:

  2016թ․ - Հայ-շվեցարական ինտերվենտիոնալ մաստերկլաս ՀՏ հսկողությամբ։

  2016թ․ - Ախտորոշման պրոցեսում պացիենտի և անձնակազմի անվտանգության ապահովումը իոնիզացնող ճառագայթումից:

  2016թ․ - ՄՌՏ և ՀՏ ժամանակակից հնարավորություններն օնկոլոգիայում:

  2015թ․ նոյեմբեր - հայ-շվեցարական ռադիոլոգիայի սիմպոզիում:
  2015թ․ - Շնչառական օրգանների հիվանդությունների ճառագայթային ախտորոշում:

  2015թ․ ապրիլ-մայիս - Պաշտպանություն իոնիզացնող ճառագայթումից, Բեռլին, Գերմանիա:

  2014թ․ - Մամոգրաֆիա, մամոսոնոգրաֆիա, Նյուրնբերգ, Գերմանիա:

  2013թ․ փետրվար - Սրտի ՀՏ ախտորոշում, Կարլսռուհե, Գերմանիա: