Наши врачи

Саакян Диана Артуровна

  Опыт работы
  С 2013г. Врач МРТ-диагностики, МИБС - Ереван
  Образование
  2011- 2013гг. Клиническая ординатура по специальности Медицинская Радиология, ЕГМУ. 2005-2011гг. Факультет общей медицины, специализация лечебное дело, ЕГМУ.
  Повышение квалификации
  2013г. Отделение диагностической радиологии, Научный центр онкологии им. Н.Н.Блохина, Москва, РФ. 2008г. Отделение диагностической радиологии, Научный центр онкологии им. Н.Н.Блохина, Москва, РФ. 2008г. Отделение торакальной хирургии, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского, Москва, РФ. 2014г. «Метаболический синдром – проблема XXI века», 2-ая Ежегодная Конференция Ассоциации Молодых Врачей, Ереван, РА. 2015г. «Современные Методы Нейровизуализации» симпозиум, Ереван, РА. 2016г. «Нейроимиджинг в Педиатрии» зимняя школа, Цахкадзор, РА. 2016г. «Медицина будушего-взгляд на общие проблемы», Ереван, РА. 2016г. «Дни эпилепсии в Армении» армяно-французкая конференция, Ереван, РА. 2016թ. Курсы повышения квалификации в МЦ «Аспера Скан» по КТ и УЗИ. Автор и со-автор 2 научных работ.

Գալստյան Աղավնի Սամվելի

  Աշխատանքային փորձ

  2022թ․ հուլիսից՝ ՄՌՏ ախտորոշման բժիշկ, «ՄԻԲՍ» բժշկական կենտրոն

  2020-2022թթ․ - Բժիշկ սոնոգրաֆիստ, «Դիագեն Պլյուս» ախտորոշիչ կենտրոն

  Կրթություն

  2017-2019թթ․ - ԵՊԲՀ Կլինիկիական օրդինատուրա «Ճառագայթային ախտորոշում»

  2015-2017թթ․ - ԵՊԲՀ Մագիստրատուրա, Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

  2010-2015թթ․ - ԵՊԲՀ Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, Բուժական գործ

  Որակավորման բարձրացում

  2022թ․ - «ՄՌՏ հիմունքները» մասնագիտական վերապատրաստում

  2022թ․ - Կլինիկական Ռադիոլոգիայի Միջազգային Դպրոց Գիտաժողով, ՀՀ

  2019թ․ - «Ռադիոգրաֆիա Երևան» ճառագայթային ախտորոշման միջազգային սիմպոզիում

  2018թ․ - «Abdominal Oncology Imaging»  ESOR Ռադիոլոգիայի Եվրոպական դպրոց

  2018թ․ - «Ռադիոգրաֆիա Երևան» ճառագայթային ախտորոշման միջազգային սիմպոզիում

Սիմոնյան Անի Սերյոժայի

  Աշխատանքային փորձ

  2022թ. հուլիսից՝ ՄՌՏ ախտորոշման բժիշկ,  «ՄԻԲՍ» բժշկական կենտրոն

  Կրթություն

  2018-2020թթ․ - Կլինիկական օրդինատուրա, Ընդհանուր Ճառագայթաբանություն, ԵՊԲՀ

  2010-2017թթ. - Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, ԵՊԲՀ

  Որակավորման բարձրացում

  2022թ․ - Կլինիկական Ռադիոլոգիայի Միջազգային Դպրոց Գիտաժողով, ՀՀ

  2022թ․ - «ESOR» ռադիոլագիայի Եվրոպական դպրոց

  2022թ. - Ռագիոլոգիայի հայկական չորրորդ համագումար

  2022թ. - «Լյարդի հիվանդությունների ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները» գիտագործական սեմինար

  2019թ․ - «Ռադիոգրաֆիա Երևան» ճառագայթային ախտորոշման միջազգային սիմպոզիում

  2018թ․ - Ռադիոլագիայի հայկական համագումար

Աթասյան Լուսինե Արթուրի

  Աշխատանքային փորձ

  2022թ․-ից՝ ՄՌՏ ախտորոշման բժիշկ, «ՄԻԲՍ» բժշկական կենտրոն

  2021-2022թ. - Սոնոգրաֆիստ, «Բլադ Սելս» լաբորատորիաներ

  2021-2022թ. - Սոնոգրաֆիստ, «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն

  2019-2022թ. - Ռենտգենոլոգ, «Մեծամորի Բժշկական Կենտրոն»

  2019-2022թ. - Ռենտգենոլոգ, «Արտաշատի Բժշկական Կենտրոն»

  Կրթություն

  2017-2019թթ․ - Կլինիկական օրդինատուրա, «Ընդհանուր Ճառագայթաբանություն»

  2015-2017թթ․ - Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

  համալսարան, մագիստրատուրա, ԵՊԲՀ

  2010-2015թթ․ - Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

  համալսարան, Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, ԵՊԲՀ

  Որակավորման բարձրացում

  2020թ. - Թոքերի համակարգչային շերտագրության բազային կուրս,

  Դիագնոստիկայի և հեռաբժշկության տեխնոլոգիաների գիտական-պրակտիկ

  կլինիկական կենտրոն, Մոսկվա

  2019թ. - Ճառագայթային ախտորոշումն օնկոլոգիայում, Մոսկվա (MPO POPP)