Ի՞նչ է ՊԱԳ-ը

Ծառայությունը տրամադրվում է  «ԿՀՄԻ ԲԱԿ-Երևան» ՍՊԸ և «Բժշկական կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաներ» ՍՊԸ միջև կնքված համաձայնագրի հիման վրա

Պացիենտի անձնական գրասենյակը ԿՀՄԻ ԲԱԿ-ում կատարված ախտորոշիչ հետազոտությունների արդյունքների պահպանման ինտերնետային ծառայություն է:

Այդ համակարգին հասանելիությունը տրամադրվում է վճարովի հիմունքներով` գնացուցակի համաձայն և այն ունի մի շարք ֆունկցիաներ.

- Հետազոտությունների առցանց դիտում, այդ թվում բջջային սարքերի միջոցով,

- Հետազոտության բեռնում համակարգիչ DICOM ֆորմատով,

- Անձնական հրավերքների ուղարկման հնարավորություն դեպի Անձնական գրասենյակի օգտագործողի կողմից ընտրված էլ.փոստի հասցե` հետազոտությունները առցանց դիտելու կամ բեռնելու համար,

 -  Անձնական գրասենյակի համալրում ԿՀՄԻ ԲԱԿ-ում կատարված հետագայում հետազոտություններով,

Պացիենտի անձնական գրասենյակի տրամադրումը կատարվում է 1 կամ 3 տարի ժամկետով` հետագայում նշված ժամկետներով երկարացնելու իրավունքով:


Նորություններ