Պետական պատվեր

Տեղեկացնում ենք, որ պետական պատվերով ՀՀ կառավարության 04.03.2004թ. 318-Ն որոշման շրջանակներում մատուցվող հետազոտությունների համար գրանցումները չեն կատարվում են 2018թ.-ի պետական պատվերի սպառման պատճառով:

Տեղեկացնում ենք, որ պետական պատվերով ՀՀ կառավարության 25.07.2013թ. 806-Ն որոշման շրջանակներում մատուցվող հետազոտությունների համար գրանցումները չեն կատարվում են 2018թ.-ի պետական պատվերի սպառման պատճառով:

Նորություններ